návštěvnost: dnes 6 | celkem 64152

pravda o E85

17.06.2011 | 8:00:15

 

Co je to palivo biolíh (bioethanol) E85?

Palivo E85 je směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr lze dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být 70 %. 

Důvod pro přimíchávání benzínu do E85 je následující: při poklesu venkovních teplot pod 7°C mají alkoholy (líh) nízkou těkavost a byl by problém nastartovat. Tento nedostatek se řeší tím, že se do alkoholu přidá benzin, respektive lehké uhlovodíky. Schopnost startu se tak posune až do minusových teplot.

Proti klasickému benzinu má jízda na palivo E85 dvě hlavní výhody – nárůst výkonu motoru a výrazné snížení emisí výfukových plynů. Bioethanol se také na rozdíl od „klasických“ pohonných hmot získává z rostlinných, tedy obnovitelných zdrojů. Navíc je poměrně dobře biologicky odbouratelný, takže např. při nehodách, kdy dojde k vytečení paliva do přírody, nedochází k zásadním ekologickým haváriím.

Má používání paliva E85 vliv na životnost motoru?

Za předpokladu, že máte vestavěnou naši konverzní jednotku, nedochází k žádným změnám na opotřebení a servisu motoru. Provozování vozidla je totožné a dané se stejnými servisními intervaly doporučenými výrobcem pro typ vozidla. Subjektivně dochází k vyššímu výkonu motoru v režimu vyšších otáček – důsledek spalování pohonné hmoty ,jejíž oktanové číslo je 106-107.

Může moje auto jezdit na E85 bez úpravy?

Ano, může. Ponese to s sebou ovšem negativní důsledky:

 1. pokud bude auto studené, bude o dost hůře startovat. V krajním případě nepůjde nastartovat vůbec,
 2. může dojít k výraznému nárůstu spotřeby - o 20-30 %. V takovém případě se ekonomicky nevyplatí na E85 jezdit, protože úsporu na ceně paliva přehluší nárůst spotřeby.

V případě použití našich jednotek E85 jsou tyto negativní důsledky plně eliminovány. Automobil vybavený naší jednotkou spaluje ideálně čisté palivo E85 a díky tomu přináší jak efekt ekonomický, tak i ekologický, a chová pak se stejně jako FFV systémy přímo od výrobců automobilů. Dlouhodobý provoz na E85 bez konverze může z důvodu příliš chudé směsi způsobit propalování ventilů i další škody na motoru.

Ani tak nezáleží na Vaší volbě, ale spíše na technické specifikaci Vašeho auta.

Jakým způsobem se jednotky E85 ovládají?

U naprosté většiny motorů s vícebodovým vstřikování (MPI) je jednotka navržena v režimu "install it, forget it" (nainstaluj ji a zapomeň na ni). Znamená to, že z pohledu uživatele vozidla nedojde k žádné změně - jednotka sama pozná, jaké palivo je v nádrži (čistý benzín, čistý bioethanol E85, nebo jejich směs), a přizpůsobí tomu režim vstřikování. Řidič auta nemusí nic přepínat.

V některých ne příliš obvyklých specifických případech (konkrétně u motorů se širokopásmovou lambda sondou) a dále u jednotky pro motory s jednobodovým vstřikováním je součástí přestavbové sady ovládací jednotka, která se instaluje do kabiny vozidla. Pomocí ovládací jednotky dochází k přepínání režimu manuálně.

Má používání biolihu E85 vliv na emise?

Z našich provedených měření a testů vyplynulo, že při použití paliva E 85 dojde ke snížení emisí CO2 a dalších plynů až o 85 %!!! Dále při spalování pohonné hmoty E85 odchází z výfukového potrubí pouze čistá vodní pára s jemným oderem lihu.

Má používání paliva E 85 vliv na spotřebu paliva?

Použití biolihu E85 má za následek 2 věci:

 • nárůst dynamiky vozu (díky oktanovému číslu cca 106)
 • mírný nárůst spotřeby

Zkušenosti velké většiny našich zákazníků jsou takové, že pokud řidič zachová svůj stávající jízdní styl (tj. pokud bude jezdit s "lehčí" nohou, což mu umožňuje nárůst výkonu) a nevyužije potenciál zvýšené dynamiky, zůstane spotřeba přibližně stejná.

Pokud ovšem tento potenciál využije (tj. automobil bude jezdit s vyšší dynamikou), může dojít k mírnému nárůstu spotřeby o ca 5-10 %.

Proč jezdit na bioethanol E85?

Je to levnější! Palivo E 85 je dostupné na čerpacích stanicích. Ceny jsou od 23 Kč/litr.

Je to ekologičtější! Na rozdíl od benzínu vyráběného z ropy, která postupně dochází a jejíž těžba enormně zatěžuje životní prostředí (viz např. katastrofa u břehů Kalifornie), líh se dá vyrobit z odpadních surovin biomasy a je schopen plně nahradit benzín.

Je to smysluplnější! Namísto „ropných šejků“ a překupníků tankováním E85 podpoříte především české výrobce bioethanolu a české zemědělce, a tím napomůžete k budování nových a udržení stávajících pracovních míst v ČR.

V čem spočívá princip přestavby na biolíh E85?

Jedná se o elektronickou jednotku, která umožňuje spalování E85 v motoru vozidla. Její vestavba nijak neovlivňuje možnost spalovat běžný benzín. Elektronická jednotka (blackbox) se umístí mezi stávající řídící jednotku a mezi vstřiky automobilu. Blackbox transformuje signály vysílané řídící jednotkou automobilu pro benzín, aby vyhovovaly pro palivo E85.

Budu moct po přestavbě jezdit na běžný benzín?

Ano. Přestavba na bioethanol E85 nijak neovlivňuje schopnost vozu jezdit na běžný benzín jako dosud. Řídící jednotka E85 automaticky vyhodnotí, na jaké palivo se zrovna jede, a upraví příslušně signály jdoucí ke vstřikům automobilu.

Pokud máte natankovaný benzín, jednotka do spalovacího procesu nijak nezasahuje.

Je při instalaci zasahováno do elektroinstalace automobilu?

Ve většině případů nikoliv - snažíme se používat originální konektory Bosch, kdy se pouze rozpojí původní kabeláž řídící jednotka automobilu-vstřiky a do rozpojených konektorů se zapojí konektory z jednotky E85.

Pokud je ovšem vozidlo vybaveno méně obvyklými konektory, je nutné provést (vratný) zásah do původní kabeláže řídící jednotka automobilu-vstřiky.

Má používání paliva E85 vliv na životnost motoru?

Mnohaleté zkušenosti s konverzí vozidel na E85 za použití přídavných jednotek ukazují, že nedochází k žádným změnám na míře opotřebení a servisu motoru. Provozování vozidla je totožné a dané se stejnými servisními intervaly doporučenými výrobcem pro typ vozidla. Subjektivně dochází k vyššímu výkonu motoru v režimu vyšších otáček – důsledek lepšího hoření pohonné hmoty s vyšším oktanovým číslem (oktanové číslo je 106-107).

Naopak pokud provozujete Vaše vozidlo na E85 či směsi bez úpravy pomocí konverzní jednotky, může (ale nemusí) po nějaké době dojít z důvodu přiliš chudé směsi k poškození motoru.

Na internetu (eBay, ...) jsem viděl levnější přestavbu. Proč bych si měl vybrat tu vaši?

Přesné funkce systémů nabízených na internetu neznáme, nijak jsme je neanalyzovali. Nicméně naše jednotky:

 1. jsou vyrobeny a vyvíjeny v ČR – s tím souvisí případná podpora v situaci, kdy nastanou nějaké problémy. V případě jednotek koupených v cizině, na ebay, apod. lze o podpoře dost pochybovat.
 2. volí automaticky, zda máte v nádrži E85, benzín, nebo směs
 3. v případě nespokojenosti nabízíme možnost vrácení zboží

Měli jsme v ruce ca 2-3 konkurenční jednotky a už jen kvalita zpracování je nesrovnatelná.

Obecný princip všech univerzálních přestavbových jednotek je stejný – prodloužení vstřiku. Rozdíl je mezi tím, o kolik kdy která jednotka vstřik prodlužuje. Některé (zejména levnější, ale i některé velmi drahé) ho prodlužují paušálně např. o 30 procent, naše zpracovává celou řadu informací (otáčky, lambda sonda, teplota, atp.) a volí optimální prodloužení pro tu kterou konkrétní situaci. Spalování je tak maximálně efektivní a nedochází při něm k navyšování spotřeby.

Proč bych měl jezdit na E85, když LPG je levnější?

Naše argumenty hovoří rozhodně ve prospěch použití E85:

 • u LPG je nutná přídavná nádrž, která s sebou nese řadu nevýhod a omezení (zabírá místo v kufru, nesmí se s ní do podzemních garáží, což může být obzvláště ve větších městech poměrně frustrující)
 • LPG je plyn, který je jako takový nebezpečný. Pokud Vám bude unikat E85, možná maximálně ucítíte, jako kdyby jste pod auto vylil lahev slivovice
 • u LPG dochází k poklesu výkonu a k nárůstu spotřeby. U E85 dochází naopak k nárůstu dynamiky auta při srovnatelné spotřebě. Když si člověk vypočítá ekonomiku, vycházejí celkové provozní náklady zhruba stejné, i když nákupní cena paliva LPG může být zdánlivě nižší
 • prvotní instalace je u LPG ve většině případů podstatně vyšší, než u E85
 • každý LPG systém je nutno povinně jednou za rok nechat zkontrolovat, životnost nádrže je pouze 10 let. U E85 nic takového není
 •  
 • LPG je fosilní palivo – jeho cena víceméně kopíruje cenu benzínu. Pochází totiž z podobných zdrojů. Biosložka E85 je plně obnovitelný zdroj, který je vyráběný v ČR


- ukázat více informací -

kalkulačka úspor

spotřeba

l/100km

cena benzínu

Kč/l

cena biolihu E85

Kč/l

ročně najedu

km

systém vstřikování

počet válců

roční úspora při použití E85

náklady benzín

74 000,- Kč/rok

náklady biolíh E85

47 000,- Kč/rok

náklady benzín na 1km

2.96,- Kč/km

náklady biolíh E85 na 1km

1.88,- Kč/km

ušetříte

27 000,- Kč/rok

náklady na instalaci

10 500,- Kč

návratnost

0.4 roku

vwservisplzen.cz

© 2011 e85.vwservisplzen.cz - Daniel Vanžura